Krapte op de arbeidsmarkt: ouderen

Er is momenteel een krappe arbeidsmarkt, daarbij is het voor bedrijven en uitzendondernemingen moeilijk om aan juiste kandidaten te komen. Toch blijft het voor 45+ lastig om een geschikte baan te vinden. Daarom is de politiek bezig om initiatieven op de arbeidsmarkt vorm te geven, die hier een positieve bijdragen aan kunnen leveren. Zo introduceert de politiek de zogenoemde ‘doorstartbaan’. Hierbij kunnen ouderen door middel van scholing en persoonlijke begeleiding weer in een weg op de arbeidsmarkt vinden. Zij krijgen een driejarig contract bij een werkgever aangeboden. Ook zijn er meerdere uitzendondernemingen die hier op inspringen. Zij richten zich enkel op werving en selectie van ouderen en zoeken daarbij een geschikte baan voor ze. Het aantal ouderen dat via een uitzendonderneming aan een baan is gekomen is de laatste jaren flink gestegen. Uiteraard is het van belang om als uitzendonderneming in te springen op de steeds veranderende arbeidsmarkt en de bijkomende trends en ontwikkeling. Denk hierbij ook bijvoorbeeld aan de nieuwe wet- en regelgeving omtrent de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).  Om je als intermediair te kunnen focussen op je kernactiviteit, besluiten veel hun backoffice uit te besteden. De backoffice uitbesteden zorgt ervoor dat intermediairs meer tijd hebben voor hun kernactiviteiten en zij diverse administratieve, financiële en juridische werkzaamheden uit kunnen besteden.

Conjunctuurbeeld Nederland

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het conjunctuurbeeld minder gunstig is dan de maanden ervoor.  Het gaat hierbij om het algemene economische beeld.  Onder conjunctuur vallen schommelingen in de economie die op korte termijn plaatsvinden en zichtbaar zijn. Vaak wisselen verschillende periodes elkaar af. Denk hier bijvoorbeeld aan de zogenoemde hoogconjunctuur, laagconjunctuur of een economische crisis.

Naast de dalingen in het conjunctuurbeeld zijn er ook stijgingen te zien. We zetten een aantal punten voor u op een rij:

  • In vergelijking met mei, is het consumentenvertrouwen in juni gestegen.  Het gaat hierbij dan om de economische ontwikkeling, maar ook de financiële status van het huishouden.
  • De consumptie van huishoudens is in juni gestegen. Zij gaven meer uit aan onder andere de inrichting van de woning, maar ook aan bijvoorbeeld elektrische apparaten (zoals een televisie).
  • De dagproductie van de industrie is wat gekrompen (1 procent).
  • Er gingen minder bedrijven failliet. Ook al is dit redelijk stabiel te noemen de afgelopen jaren.
  • Het aantal banen blijft stijgen. Er is een krappe arbeidsmarkt doordat er meer openstaande vacatures zijn dan geschikte beschikbare kandidaten. Momenteel zijn er 88 openstaande vacature tegenover 100 werklozen.
  • Het bruto binnenlands product (bbp) is gestegen. Dit komt door grote investeringen.

Veel personeelstekort in de zorgbranche

In de zorg loop het personeelstekort snel op. Er wordt door de politiek veel geld geïnvesteerd om de krapte in de zorgbranche terug te dringen, maar veel mensen verlaten toch de zorg. Wel neemt het aantal zijinstromers en herintreders toe die in de zorg willen werken. Hiernaast zijn er veel nieuwe afgestudeerden die graag in baan willen in de zorg. Het ministerie van VWS geeft dan ook aan dat ze goed op weg zijn.

In het derde kwartaal van 2018 was er in de zorgbranche wel meer uitstroom. Hiernaast was het ziekteverzuim hoger. Dit kan echter meerdere redenen hebben. Al een aantal jaren is de krapte in de zorg groot. Het personeel onderbouwt dat ze te weinig verdienen en dat de werkdruk te hoog is. Er werd in het verleden op de zorg bezuinigd. Dat weerhoudt mensen om in de zorg te gaan werken, en zorgt er tevens voor dat de uitstroom groter is.

Vacatures die moeilijk invulbaar zijn, zijn erg breed. Dit is van mbo -3 niveau: verzorgende, tot wo-niveau: medisch specialisten.  De personeelsschaarste bevindt zich dus in de gehele zorgbranche.  De politiek zal meer moeten doen om de personeelsschaarste terug te dringen. Enkel dan zal de krapte in de zorgbranche verminderen.

Bron: Flexmarkt

Omzet uitzendbranche eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van 2019 is de omzet gestegen ten opzichte van het vorige jaar (eerste kwartaal 2018).  De omzet steeg met 7,6% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van nieuwe cijfers. Deze cijfers zijn echter rooskleuriger dan andere openbaar gemaakte cijfers, waaronder van de ABU. Die zagen juist weer een stabilisatie in de omzet. En in de laatste kwartalen zelfs een lichte daling. Dit komt meer overeen met de omzetcijfers van België, daar zagen ze ook een lichte daling.

Er spelen momenteel diverse ontwikkelingen in de uitzendbranche, die zich de komende jaren steeds meer zullen gaan vormgeven. Denk hierbij aan verandering van de economie: er is momenteel een krappe arbeidsmarkt. Er zijn 88 werkzoekenden tegenover 100 openstaande vacatures. Hiernaast heeft verandering in wet- en regelgeving, door bijvoorbeeld die invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) invloed op verschillende vormen van flexwerk.  Ook duurzaamheid is een belangrijkheid thema. Het wordt voor de flexbranche, waaronder de uitzendbranche, belangrijker om te investeren in onder andere opleiding en persoonlijke ontwikkelingen van werknemers. Hiernaast is goed werkgeverschap steeds meer van belang. Organisaties die hier op een juiste manier in kunnen en gaan investeren zullen de concurrentie voorblijven.